ഇനി ഫോണിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലൈ പൊട്ടിയാൽ പകുതി വിലക്ക് മാറ്റാം

ഇനി ഫോണിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലൈ പൊട്ടിയാൽ പകുതി വിലക്ക് മാറ്റാം

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്തവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ …

Read more

നിങ്ങളുടെ മക്കൾ , ഫാമിലി , പ്രായപെട്ടവർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ മൊബൈലിൽ ഒരു ട്രിക്ക്

നിങ്ങളുടെ മക്കൾ , ഫാമിലി , പ്രായപെട്ടവർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ മൊബൈലിൽ ഒരു ട്രിക്ക്

നമ്മളെല്ലാവരും സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും. എന്നാൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ …

Read more

PVC വാട്ടർ ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം – എത്ര കലങ്ങിയ മണമുള്ള വെള്ളവും ക്‌ളീൻ ചെയ്യാം

PVC വാട്ടർ ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം

നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം പ്രധാനമായും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുഴൽ കിണറിൽ നിന്നും മറ്റും എടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് …

Read more

കുഴൽ കിണർ വെള്ളത്തിനു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടോ കാരണം ഇതാണ് പരിഹാരം ഇതാ

കുഴൽ കിണർ വെള്ളത്തിനു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടോ കാരണം ഇതാണ് പരിഹാരം ഇതാ

ഇന്ന് മിക്ക വീടുകളിലും ഒരു പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സ് ആയി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് കുഴൽകിണറുകൾ. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരു കിണർ …

Read more

ഫോണിൽ നെറ്റ് ഇല്ലങ്കിലും ഏത് അകൗണ്ടിലേക്കും പണം അയക്കാം

how to transfer money upi without internet

ഓൺലൈൻ പെയ്മെന്റ് രീതികൾക്ക് പ്രിയമേറി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമായും എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് യുപിഐ …

Read more

മൊബൈലിൽ സെറ്റിങ്സിൽ ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തേക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ഫോൺ ഹാങ്ങ് ആകില്ല

How to solve android phone hang problem

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്മാർട്ട്‌ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്തവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. മറ്റുള്ളവരുമായി …

Read more