ഒരു വാഹനം ഉണ്ടോ മാസം 30,000 രൂപ വരുമാനം നേടാം

ഒരു വാഹനം ഉണ്ടോ മാസം 30,000 രൂപ വരുമാനം നേടാം

മലയാളികൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള രുചികൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തട്ടുകടകളും ഹോട്ടലുകളും നിരവധിയാണ്. …

Read more

നാട്ടിൽ 2000 രൂപയുള്ള ബ്രാൻഡഡ് ഷൂസിനു ഇവിടെ വെറും 350 രൂപ

നാട്ടിൽ 2000 രൂപയുള്ള ബ്രാൻഡഡ് ഷൂസിനു ഇവിടെ വെറും 350 രൂപ

എല്ലാകാലത്തും വളരെയധികം ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഷൂസുകൾ. കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷൂസുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ആളുകളുടെ രീതി …

Read more

1000 രൂപ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ 5000 രൂപ ലാഭം ലഭിക്കുന്ന ബിസ്സിനെസ്സ് ഐഡിയ

1000 രൂപ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ 5000 രൂപ ലാഭം ലഭിക്കുന്ന ബിസ്സിനെസ്സ് ഐഡിയ

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മിക്ക സ്ത്രീകളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലി ചെയ്ത് എങ്ങിനെ …

Read more

ഫുട്‌വെയർ ബിസ്സിനെസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലം

New Delhi Inderlok Footwear Market

എല്ലാകാലത്തും വളരെയധികം ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഷൂസുകൾ. കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷൂസുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ആളുകളുടെ രീതി …

Read more

വെറും 1800 രൂപയ്ക്ക് കാർ വാഷ് മെഷീൻ എല്ലാ പവർ ടൂളുകളും വൻ വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം

വെറും 1800 രൂപയ്ക്ക് കാർ വാഷ് മെഷീൻ എല്ലാ പവർ ടൂളുകളും വൻ വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം

സാധാരണയായി പവർ ടൂൾസ് വാങ്ങുന്നതിനായി ഒരു ഷോപ്പിനെ സമീപിക്കുക യാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നൽകേണ്ടിവരുന്നത് വളരെ …

Read more

ചാണകത്തിൽ നിന്നും മാസം ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാം – സ്റ്റിക്ക് നിർമ്മാണം

cow dung stick making business in kerala

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധിപേരുടെ ഉപജീവനമാർഗമാണ് പശു, കന്നുകാലി വളർത്തൽ എന്നിവയെല്ലാം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്നും …

Read more

ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റ് | പ്രതിമാസം നല്ലോരു വരുമാനം 50,000 രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാകാം

ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റ്

ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റ് : ഇന്ന് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലുള്ള ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത …

Read more