ഹൃദയം, കണ്ണ്, കിഡ്നി, എല്ല് എന്നി രോഗങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ

ഹൃദയം, കണ്ണ്, കിഡ്നി, എല്ല് എന്നി രോഗങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ

ചികിത്സാ ചിലവുകൾക്കായി വലിയ തുക ചിലവഴിക്കുക എന്നത് പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ …

Read more

സ്ത്രീകൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ കൈത്താങ്ങ് 3 ലക്ഷം വരെ ലോൺ ലഭിയ്ക്കുന്ന പദ്ധതി

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനുവേണ്ടി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.നിലവിൽ വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യം നിരവധി …

Read more

കേരളത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളും ഫൈനും

KERALA NEW TRAFFIC RULES

നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകളും വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവരായിരിക്കും. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ട്രാഫിക് റൂളുകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടല്ല പലരും …

Read more

ഇനി ഏവർക്കും 5,000 രൂപ പെൻഷൻ.ജൂൺ 2 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം.സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതി

ഇനി ഏവർക്കും 5000 രൂപ പെൻഷൻ.ജൂൺ 2 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം.സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതി

സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി പേരാണ് കോവിഡ് കാരണം ജോലിക്ക് പോകാനും മറ്റും സാധിക്കാതെ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.ജനങ്ങളുടെ …

Read more

പ്രവാസികൾക്ക് വെറും 550 രൂപയ്ക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി

norka roots Health Insurance Scheme

പ്രവാസികൾക്കായി കേരള ഗവൺമെന്റ് നിരവധി പദ്ധതികളാണ് നിലവിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാധാരണയായി ചികിത്സാ ചിലവുകൾക്കും മറ്റും വളരെ …

Read more

ഇനി പകുതി ചിലവിൽ വീട് പണിയാം സിമന്റും വേണ്ട പ്ലാസ്റ്ററും വേണ്ട

interlock bricks home in kerala

സ്വന്തമായി ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങിനെയെല്ലാം വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ചിലവുകൾ …

Read more

സ്ത്രീകൾക്ക് ലോൺ | 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടും | ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം |

kswdc loan scheme in kerala

സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി പലതരം ലോണുകളും പദ്ധതികളും നിലവിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.സ്വയം തൊഴിലില്ലാത്ത പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ സ്ത്രീകളെ …

Read more