നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത 10,000 ൽ അധികം ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അവ കണ്ട് പിടിക്കാം

നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത 10,000 ൽ അധികം ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അവ കണ്ട് പിടിക്കാം

ഇന്ന് ഫോൺ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് മിക്ക ആളുകളും. ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ …

Read more

ഉംറക്ക് പോകാൻ ഓൺലൈനിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

ഉംറക്ക് പോകാൻ ഓൺലൈനിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

സാധാരണയായി ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും പോകുന്നതിനു വേണ്ടി മിക്ക ആളുകളും സമീപിക്കുന്നത് ഏജൻസികളെയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഏജൻസികളെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ …

Read more

ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് വിസയില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍

ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് വിസയില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍

യാത്രകൾ പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിസ ഇല്ലാതെ യാത്രകൾ പോകാൻ …

Read more

അക്കൗണ്ട് നമ്പർ മാറി തെറ്റായ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് പണം അയച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം?

അക്കൗണ്ട് നമ്പർ മാറി തെറ്റായ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് പണം അയച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം?

ഇന്ന് മിക്ക ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകളും ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് എല്ലാവരും നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബാങ്കിൽ പോയി ക്യൂ …

Read more

ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തുചയ്യണം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്

ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തുചയ്യണം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്

മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. എന്നാൽ …

Read more