ഖത്തർ ജോബ് ഫ്രീ വിസ വിവിധ കമ്പനികളിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ | ഫ്രീ ആയി അപേക്ഷിക്കാം

Spread the love

ഖത്തറിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ പവര്‍ ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഹോള്‍ടിങ്സിലേക്ക് നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം ആറോളം മേഖലയിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കമ്പനിയില്‍ നൂറില്‍ പരം ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. ഡിഗ്രീ ഉള്ളവര്‍ക്കും ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

Power International Holdings

Recruitment Power International Holdings
Job Location Qatar
Apply Mode online
Last Date Different according to Jobs
Salary Package Best in Industry

Details of the Post

Sl No Post Name Educational Qualification Experience
1. HOST/ HOSTESS

 

high School Diploma in any Related Technical Certificates N/A
2.

Commis

 

Associate Degree in Culinary Arts or any related field 2 Years of Experience
3. Barista

High School Diploma

Diploma in Food and Beverage related course

 

Total    2 year(s) On Job      1 year(s) GCC     1 year(s)
4.

Lifting Supervisor

 

College Level Minimum 6 years of working experience
5. ELECTRICAL FOREMAN

High School Diploma in any related field or any Related Technical Certificates Minimum 5 years of working experience out of which 3 in GCC region
6.

Mechanical Foreman

 

Diploma in any Related Technical Certificates or any related field Minimum 5 years of working experience out of which 3 in GCC region
7.

General Foreman

high School Diploma in any Related Technical Certificates Total    9 year(s) On Job      4 year(s) GCC     4 year(s)
8.

Facilities Management Supervisor

Diploma in in any Engineering related discipline (e.g. Mechanical, Electrical)
9.

FACILITIES MANAGEMENT (FM) ENGINEER

Bachelor’s Degree in Engineering or any related field 11 Years of Experience out of which 3 years in GCC
10.

Waiter – Hospitality

High School Diploma in Food and Beverage related course Total    3 year(s) On Job      1 year(s) GCC     1 year(s)
11.

Planning Engineer

Bachelor’s Degree in Engineering or any related field Total    8 year(s) On Job      4 year(s) GCC     2 year(s)
12.

Maintenance Engineer

Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering or Engineering

 

Professional Qualification in MMUP Engineer Registration (UPDA

 

Total    8 year(s) On Job      4 year(s) GCC     2 year(s
13.

Lead Estimator

Bachelor’s Degree in Civil Engineering or Engineering

Profesional degree in MMUP Engineer Registration (UPDA)

 

Total    13 year(s) On Job      5 year(s) GCC     3 year(s)
14.

Senior Construction Manager

Bachelor’s Degree in Civil Engineering

Profesional degree in MMUP Engineer Registration (UPDA)

 

15.

HSE Officer

Bachelor’s Degree in Civil Engineering or Engineering
16.

Site Engineer

Profesional degree in MMUP Engineer Registration (UPDA)

Bachelor’s Degree in Civil Engineering or Engineering

 

7 Years of Experience, 1 Year (GCC)
17.

Senior Construction Manager

Bachelor’s Degree in Civil Engineering

Profesional degree in MMUP Engineer Registration (UPDA)

 

Total    18 year(s) On Job      9 year(s) GCC     2 year(s)
18.

Senior MEP Engineer

Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering or Electrical Engineering

Profesional degree in MMUP Engineer Registration (UPDA)

 

Total    11 year(s) On Job      5 year(s) GCC     3 year(s)
19.

Electrical Supervisor

High School Diploma 5 years of Experience
20.

QA/QC Engineer

 

Profesional degree in MMUP Engineer Registration (UPDA)

Bachelor’s Degree in Civil Engineering or any related field

 

Total  8 year(s)             On Job     6 year(s)                         GCC   2 year(s)

Other Posts

Sl. No Post Name Sl No Post Name
1. Draftsman 2 2. Mechanical Foreman
3. Senior Quantity Surveyor 4. ELECTRICAL FOREMAN
5. Cost Control Engineer – UrbaCon Trading & Contracting 6. Senior MEP Site Engineer
7. QA/QC Inspector 8. Mechanical Foreman
9. Senior QA/QC Inspector 10. Quantity Surveyor
11. QA/QC Inspector 12. Electrical Supervisor
13. Project Engineer 14. MEP Site Engineer
15. Draftsman 2 16. ELECTRICAL FOREMAN
17. Personal Assistant 18. FINANCIAL ANALYST
19. Lifting Supervisor 20. Procurement Administrator
21. Nurse-UrbaCon Trading & Contracting 22. Senior PMV Logistics Foreman
23. Senior QA/QC Engineer 24. Foreman
25. General Foreman 26. Document Controller (Aura)
27. Senior QA/QC Inspector 28. QA/QC Engineer
29. Foreman 30. ELECTRICAL FOREMAN
31. Senior Project Engineer 32. Foreman
33. Facilities Management Coordinator 34. Senior Surveyor
35. Production Officer – WSD 36. Senior Surveyor
37. Foreman 38. Foreman
39. Senior Quantity Surveyor 40. Project Engineer – Landscape
41. Senior QA/QC Engineer 42. Maintenance Engineer
43. Project Engineer 44. Foreman
45. Section Production Manager 46. Cleaner
47. HSE Officer 48. Waiter – Hospitality
49. Facilities Management Engineer 50. Hostess
51. Mechanical Foreman 52. Commis
53. Project Engineer – Electrical 54. Waiter – Hospitality
55. Quantity Surveyor 56. Barista
57. Senior MEP Site Engineer 58. Production Supervisor
59. QA/QC Engineer 60. Surveyor
61. Procurement Officer 62. Facilities Management Engineer
63. Logistics Officer 64. Facilities Management Supervisor
65. Mechanical Foreman 66. FACILITIES MANAGEMENT (FM) ENGINEER
67. Mechanical Supervisor 68. WAITER (HOSPITALITY)
69. Project Engineer – Electrical 70. Barista
71. Mechanical Supervisor 72. Cleaner
73. Mechanical Foreman 74. Head Waiter
75. ELECTRICAL FOREMAN 76. Commis
77. Senior Project Engineer – Electrical 78. CHEF DE PARTIE (HOSPITALITY)
79. ELECTRICAL FOREMAN 80. Waiter – Hospitality
81. Waiter – Hospitality 82. CHEF DE PARTIE (HOSPITALITY)
83. Hostess 84. Cleaner
85. Barista 86. Commis
87. Supervisor 88. HOST/ HOSTESS

How to Apply

അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്തികള്‍ ഒഫീഷ്യല്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന മൈല്‍ ഐഡി തന്നെ നല്കാന്‍ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക. ഇല്ലെങ്കില്‍ രെജിസ്ട്രേഷന്‍ ആക്ടിവേഷന്‍ ലഭിക്കുകയില്ല. റെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോഗിന്‍ ഡീറ്റൈല്‍സ് നല്കി ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. ലോഗിന്‍ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപേക്ഷിക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പ്ളൈ ചെയ്യുമ്പോള്‍ സി‌വിയുടെ പി‌ഡി‌എഫ് അല്ലെങ്കില്‍ വേര്‍ഡ് ഫയല്‍ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.

വിസ ഫ്രീ ഖത്തർ ജോലി ഫ്രീ വിസ, ടികെറ്റ് , സൗജന്യ താമസം , ഭക്ഷണം Apply Now 
ഫ്രീ വിസ – ഗൾഫ് ജോലി FMCG കമ്പനിയിൽ അവസരം Apply Now 
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്ക്  Apply NOW 

 


Spread the love
Also Read  വിസ ഫ്രീ ഖത്തർ ജോലി ഫ്രീ വിസ, ടികെറ്റ് , സൗജന്യ താമസം , ഭക്ഷണം

3 thoughts on “ഖത്തർ ജോബ് ഫ്രീ വിസ വിവിധ കമ്പനികളിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ | ഫ്രീ ആയി അപേക്ഷിക്കാം”

Leave a Comment