നല്ല ശമ്പളത്തിൽ സാംസങ് കമ്പനിയിൽ ഗൾഫ് ജോലി ഫ്രീ വിസ , ടികെറ്റ് , നല്ല ശമ്പളം , സൗജന്യ താമസം , ഫ്രീ ആയി അപേക്ഷിക്കാം

Spread the love

നല്ല സാലറിയോട് കൂടെ റെപ്യൂട്ടട് ആയ കമ്പനിയില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കായി ഇതാ വമ്പന്‍ അവസരവുമായി സാംസങ്. ദുബൈ, ഖത്തര്‍, കാനഡ, അമേരിക്ക, സിംഗപ്പൂര്‍, മലേഷ്യ, ഇഗ്ലണ്ട്, ഫിലിപ്പീന്‍സ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫ്രീ വിസ താമസം ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എന്നിവ കമ്പനി തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും. അതതു ഫീല്‍ഡിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം പ്രിഗണിക്കും. പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കും അഡ്വാന്‍സഡ് ഡിഗ്രീ ഉള്ളവര്‍ക്കും ഉള്ള നിരവധി അവസരങ്ങള്‍ വേറെയും ഇപ്പോള്‍ നിലവിലുണ്ട്. നല്ല കമ്പനിയില്‍ നല്ല ശംബളം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കു ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കാം.

Samsung career Abroad

Company Samsung
Job Location Abroad (USA, Dubai, Qatar, Malasya, Singapore, Philippines, UK etc)
Educational Qualification Relevant to the job profile
Nationality Any
Salary Not Disclosed but will be best in the industry

 

List Of Jobs And Location

Sl. No Post Name Location
1.      Assistant Manager, Digital/Social/Web marketing

 

Manila, Philippines

 

2.     

Marketing Specialist

 

NSW Sydney, Australia

3.     

Graduate, Data Analytics

NSW Sydney, Australia

4.     

SAC Business Development Engine

Manila, Philippines

 

5.     

N1 – 4G 5G RAN Test Engineer Lead

USA

6.     

Senior Manager, Compensation and Total Rewards Projects and Processes

Canada

7.     

PI Logistics Technician

USA

8.     

Senior Engineer, Deployment & Support- Core Network

Canada

9.     

Director, Sales Operations (Order Management / Outbound / Forecasting)- Amazon/Costco

USA

10.  

Key Account Manager – Mobile

Doha, Qatar

11.  

Account Handler

United Kingdom

 

12.  

Executive, Channel Marketing

Mercu 2

13.  

Senior Staff, Retail Administration

Mercu 2

 

14.  

Manager, Online Business

Singapore

15.  

Head of Product Management – Home Appliances

Dubai, UAE

16.  

Key Account Manager | IM B2C UAE Sales

Dubai, UAE

17.  

Senior Staff, B2C Channel Sale

Malaysia

18.  

Assistant Ecommerce Marketing Manager – Mobile

Dubai, UAE

19.  

B2B Sales Manager

Dubai, UAE

20.  

Key Account Manager – Mobile Sales

Dubai, UAE

21.  

Manager, Communications (14 month contract)

Canada

22.  

Sales Manager – System Air Conditioning (Qatar)

Doha, Qatar

23.  

Business Data Analyst

Dubai, UAE

24.  

Customer Service – Technical Support Assistant Manager

Dubai, UAE

25.  

Regional e-Commerce Manager (Pure Player)

Singapore

Educational Qualification and Experience

Sl. No Post Name Educational Qualification Experience
1.      Assistant Manager, Digital/Social/Web marketing

 

a Bachelor’s degree, or Master’s degree minimum 5 years’ of related experience and a Bachelor’s degree, or 3 years and a Master’s degree; or a PhD without experience

2.     

Marketing Specialist

 

bachelor’s degree or advanced degree without experience minimum 2 years related experience

3.     

Graduate, Data Analytics

university graduates

4.     

SAC Business Development Engine

university graduates

5.     

N1 – 4G 5G RAN Test Engineer Lead

Undergraduate Degree in engineering or Masters or Bachelor’s Degree is EE/CS Undergraduate Degree in engineering with 10-12 years of directly related experience is required. A Masters with 8+ years’ experience is preferred

6.     

Senior Manager, Compensation and Total Rewards Projects and Processes

Relevant university or college degree (HR, Business, Administration) Minimum 8-10 years of experience

7.     

PI Logistics Technician

Associate’s degree in related discipline or High School diploma. MUST have 2+ years of experience in semiconductor manufacturing or similar field.

8.     

Senior Engineer, Deployment & Support- Core Network

Bachelor’s Degree in Computer Science, or related field 10+ years of directly related experience required

9.     

Director, Sales Operations (Order Management / Outbound / Forecasting)- Amazon/Costco

MBA or Masters   Prior experience in the consumer electronics industry

  Prior experience with marquee brands and companies

 

10.  

Key Account Manager – Mobile

Bachelors Degree Minimum of 5 years Business product sales experience

11.  

Account Handler

Bachelors Degree

12.  

Executive, Channel Marketing

high school or vocational college graduates

13.  

Senior Staff, Retail Administration

university graduates

14.  

Manager, Online Business

At least 10 – 15 years of e-commerce experience (both commercial & operations

15.  

Head of Product Management – Home Appliances

Bachelor’s Degree. MBA is preferred. 8-10 years of related industry or strategy experience is required.

16.  

Key Account Manager | IM B2C UAE Sales

a Bachelor’s degree or Master’s degree; or a PhD Minimum 5 years’ of related experience and a Bachelor’s degree, or 3 years and a Master’s degree; or a PhD without experience

17.  

Senior Staff, B2C Channel Sale

bachelor’s degree or advanced degree Generally requires a bachelor’s degree with a minimum 2 years related experience, or advanced degree without experience

 

18.  

Assistant Ecommerce Marketing Manager – Mobile

Bachelors Degree 3+ years experience managing end to end functions of E-Commerce/ Digital Marketing

19.  

B2B Sales Manager

10+ years of experience in Regional Sales management and Key account management within a consumer electronics environment

20.  

Key Account Manager – Mobile Sales

Proficient in MS tools. Ability to develop and deliver high quality content for top management. 7+ Years experience in similar roles

21.  

Manager, Communications (14 month contract)

Bachelor’s degree in Marketing, Communications, Business or related field preferred Minimum of 7 years of relevant experience

22.  

Sales Manager – System Air Conditioning (Qatar)

Bachelors degree 5+ years’ experience in Qatar market within HVAC industry handling HVAC sales.

23.  

Business Data Analyst

Graduate Degree 5+ years working with data

24.  

Customer Service – Technical Support Assistant Manager

Bachelors Degree – Engineering (Electrical/Electronic) 3+ Years in a similar role

25.  

Regional e-Commerce Manager (Pure Player)

Degree holder at least 8 years of relevant working experience in e-Commerce / sales within the consumer space. Some knowledge or experience in marketing will be an added advantage.

How to Apply

  • Interested candidates are advised to visit the official website of Samsung and search for the job titles according to the eligibility and education in career tab.
IBM കമ്പനിയിൽ ജോലി നേടാം | യോഗ്യത അനുസരിച്ചു ഫ്രീ ആയി അപേക്ഷിക്കാം Apply Now 
ഖത്തർ എയർ പോർട്ട് ജോലി ഒഴിവുകൾ ഓൺലൈനിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാം Apply Now 

Apply Online

Click Here


Spread the love
Also Read  ഖത്തർ ടയോട്ട കമ്പനിയിൽ ജോലി നേടാം | ഫ്രീ ആയി അപേക്ഷിക്കാം

7 thoughts on “നല്ല ശമ്പളത്തിൽ സാംസങ് കമ്പനിയിൽ ഗൾഫ് ജോലി ഫ്രീ വിസ , ടികെറ്റ് , നല്ല ശമ്പളം , സൗജന്യ താമസം , ഫ്രീ ആയി അപേക്ഷിക്കാം”

Leave a Comment

You cannot copy content of this page