ഫ്രീ വിസ – ഗൾഫ് ജോലി FMCG കമ്പനിയിൽ അവസരം

Spread the love

ഗ്ലോബല്‍ കണ്‍സ്യൂമര്‍ ബ്രാന്‍ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂറ്ററായ ട്രാന്സ്മെഡില്‍ നിരവധി ഒഴിവുകള്‍. UAE ബേസ് ചെയ്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് കസ്റ്റമ്മര്‍ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എക്സിക്യൂടീവ്, സെയില്‍സ് എക്സിക്യൂടീവ്, വേര്‍ഹൌസ് മാനേജര്‍ തസ്തികകളിലേക്കാണു സ്ഥിര നിയമനത്തിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡിഗ്രി ആണ് ബേസിക് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. പ്രവര്‍ത്തി പരിചയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം. താല്‍പ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്തികള്‍ ട്രാന്‍സ്മെഡ് ഒഫ്ഫീഷ്യല്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

Transmed Vacancies 2021

Organisation Transmed
Job Location UAE
Salary Detail Not Disclosed
Mode of Application Online

Details of the Posts

Sl. No Post Name Location
1 Customer Logistics Executive – (2000005S)

 

AE-Dubai
2 Warehouse Manager – (2000004Q)

 

SA-Riyadh
3 Sales Executive – (20000048)

 

SA-Dammam
4 Sales Executive – (20000046)

 

SA-Riyadh
5 Sales Executive – (20000047)

 

SA-Jeddah

Educational Qualification

Sl. No Post Name Educational Qualification
1 Customer Logistics Executive – (2000005S)

 

Bachelor’s Degree required; Degree preferred in Supply Chain Management, Operations or Business
2 Warehouse Manager – (2000004Q)

 

Bachelor Degree in Business Administration

Qualification in Logistics or Supply Chain Management

3 Sales Executive – (20000048)

 

Bachelor’s Degree in Business Administration or other related field
4 Sales Executive – (20000046)

 

Bachelor’s Degree in Business Administration or other related field
5 Sales Executive – (20000047)

 

Bachelor’s Degree in Business Administration or other related field

Work Experience

Sl. No Post Name Experience
1 Customer Logistics Executive – (2000005S)

 

1 year of Customer Service experience

1-2 years of Logistic experience, preferred

2 Warehouse Manager – (2000004Q)

 

At least 5 years of experience in Warehousing in Food & Beverage or FMCG company
3 Sales Executive – (20000048)

 

1-2 years of Sales Experience within the FMCG industry
4 Sales Executive – (20000046)

 

1-2 years of Sales Experience within the FMCG industry
5 Sales Executive – (20000047)

 

1-2 years of Sales Experience within the FMCG industry

How to Apply

The Interested candidates can visit the official website of Transmed and register online by providing your basic details, Educational details, work experience and so on. After registering, log in to the profile and click on ‘search for job’ tab and the apply. The Individual link to apply will be given below.

 

Sl. No Post Name Link to Apply
1 Customer Logistics Executive – (2000005S)

 

Click Here
2 Warehouse Manager – (2000004Q)

 

Click Here
3 Sales Executive – (20000048)

 

Click Here
4 Sales Executive – (20000046)

 

Click Here
5 Sales Executive – (20000047)

 

Click Here

Spread the love
Also Read  നല്ല ശമ്പളത്തിൽ സാംസങ് കമ്പനിയിൽ ഗൾഫ് ജോലി ഫ്രീ വിസ , ടികെറ്റ് , നല്ല ശമ്പളം , സൗജന്യ താമസം , ഫ്രീ ആയി അപേക്ഷിക്കാം

3 thoughts on “ഫ്രീ വിസ – ഗൾഫ് ജോലി FMCG കമ്പനിയിൽ അവസരം”

Leave a Comment