എയർപോർട്ട് ജോബ് പരീക്ഷ ഇല്ല നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഡിഗ്രി വരെ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അവസരം

Spread the love

എയര്‍ ഇന്ത്യ  എയര്‍പ്പോര്‍ട് സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡില്‍ നിരവധി ഒഴിവുകള്‍. മാനേജര്‍, ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസര്‍, കസ്റ്റമ്മര്‍ ഏജന്‍റ്, റാമ്പ് സര്‍വീസ് ഏജന്‍റ് തുടങ്ങിയ ഏഴോളം പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോണ്‍ട്രാക്റ്റ് ബേസിസില്‍ ആവും നിയമനം. എയര്‍ ഇന്ത്യഎയര്‍പ്പോര്‍ട്ടിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതതു മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയമുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.  അപേക്ഷാ ഫോം എയര്‍ ഇന്ത്യ ഒഫീഷ്യല്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

AIASL Recruitment 2021.

Organization Air India
Job Type Temporary
No.of Vacancies Not Specified
Salary 17250 – 45000
Apply Mode Offline, Walk in

Details of the Posts

 

Sl. No

 

Position

 

Station

Salary in Rs. Per Month
01 Duty Manager- Terminal Chennai 45000
 

02

 

Duty Officer- Terminal

Chennai  

32200

03 Jr. Executive (Pax) Chennai 25300
04 Jr. Executive (Technical) Chennai  

25300

05  

Customer Agent

Chennai 21300
06 Ramp Service Agent Chennai 21300
07 Handyman / Handywomen Chennai 17520

Age Limit

 

Sl. No

 

Position

Upper Age Limit
01 Duty Manager- Terminal 55 yrs
 

02

 

Duty Officer- Terminal

50 yrs
03 Jr. Executive (Pax) GEN : 35 Years OBC: 38 Years

SC/ST 40 Years

04 Jr. Executive (Technical) GEN : 28 Years OBC: 31 Years

SC/ST 33 Years

05  

Customer Agent

GEN : 28 Years OBC: 31 Years

SC/ST 33 Years

06 Ramp Service Agent GEN : 28 Years OBC: 31 Years

SC/ST: 33 Years

07 Handyman / Handywomen GEN : 28 Years OBC: 31 Years

SC/ST 33 Years

Educational Qualification

 

Sl. No

 

Position

Educational Qualification
01 Duty Manager- Terminal Graduate from a recognised university under 10+2+3 pattern
 

02

 

Duty Officer- Terminal

Graduate from a recognised university under 10+2+3 pattern
03 Jr. Executive (Pax) Graduate from a recognised university under 10+2+3 pattern
04 Jr. Executive (Technical) Graduate from a recognised university under 10+2+3 pattern with M.B.A. or equivalent in any discipline (2-years full time course or 3-years part time course) from a recognised university
05  

Customer Agent

Full time Bachelor of Engineering in Mechanical / Automobile / Production / Electrical / Electrical & Electronics / Electronics and Communication Engineering from a recognised university
06 Ramp Service Agent Graduate from a recognised university under 10+2+3 pattern with Diploma in IATA-UFTAA or IATA-FIATA or IATA-DGR or IATA-CARGO

Or

Graduate from a recognised university under 10+2+3 pattern

07 Handyman / Handywomen 3-years Diploma in Mechanical / Electrical / Production / Electronics / Automobile Engineering recognised by the State Government

 

 

 Experience and Other Eligibility

 

Sl. No

 

Position

Experience
01 Duty Manager- Terminal 16 years experience, out of which at least 04 years must be in a managerial or supervisory capacity in Pax and cargo handling functions with an Airline or Airport Operator
 

02

 

Duty Officer- Terminal

12 years experience, out of which at least 04 years must be in a managerial or supervisory capacity in Pax Ramp and cargo handling functions with an Airline or Airport Operator
03 Jr. Executive (Pax) 09 years experience, in any of the area or combination

Or

6 years aviation experience in any of the area or combination

04 Jr. Executive (Technical) Heavy Motor Vehicle Valid Driving Licence

Preference will be given to those with aviation experience

05  

Customer Agent

01 year experience in any of the area or combination
06 Ramp Service Agent valid Heavy Motor Vehicle Driving License

Preference will be given to the Candidates conversant with the local language

07 Handyman / Handywomen Must be able to read and understand English Language.

Knowledge of Local and Hindi Languages, ie., ability to understand and speak is desirable

How to Apply

അതതു അവസരങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞ യോഗ്യതയും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ളവര്‍ക്ക് താഴെ കൊടുത്ത തിയ്യതികളില്‍ വോക് ഇന്‍ ഇന്റ്റവ്യൂവിന് ചെന്നൈ ഓഫീസില്‍ ഹാജരാവേണ്ടതാണ്. ഇന്‍റര്‍വ്യൂവിന് പോകുന്നവര്‍ ഒഫീഷ്യല്‍ നൊടിഫികേഷനില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ പ്രിന്‍റ് എടുത്ത് പൂരിപ്പിച്ച് കയ്യില്‍ കരുതുക. കൂടാതെ അപേക്ഷ ഫീസായ 500 രൂപ AI Airport Services Limited ന്റ്റെ പേരില്‍ ഒരു DD എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്റെര്‍വ്യൂ ഡേറ്റും സ്ഥലവും ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Interview Date & Venue

 

Sl. No

 

Position

Walk in Date & Time  Venue 
01 Duty Manager- Terminal 22nd Jan 2021

From 0900 Hrs

to 1200 Hrs

Air India Staff Housing Colony, Meenambakkam Chennai 600 027.
 

02

 

Duty Officer- Terminal

22nd Jan 2021

From 0900 Hrs

to 1200 Hrs

Air India Staff Housing Colony, Meenambakkam Chennai 600 027.
03 Jr. Executive (Pax) 22nd Jan 2021

From 0900 Hrs

to 1200 Hrs

Air India Staff Housing Colony, Meenambakkam Chennai 600 027.
04 Jr. Executive (Technical) 22nd Jan 2021

From 0900

Hrs to 1200 Hrs

Air India Staff Housing Colony, Meenambakkam Chennai 600 027.
05  

Customer Agent

 

22nd Jan 2021

From 0900

Hrs to 1200 Hrs

Air India Staff Housing Colony, Meenambakkam Chennai 600 027
06 Ramp Service Agent 22nd Jan 2021

From 0900

Hrs to 1200 Hrs

Air India Staff Housing Colony, Meenambakkam Chennai 600 027
07 Handyman / Handywomen 22nd Jan 2021

From 0900

Hrs tto 1200 Hrs

Air India Staff Housing Colony, Meenambakkam Chennai 600 027.
Official NotificationClick Here

Application FormClick Here

 


Spread the love
Also Read  റെയിൽവേയിൽ വീണ്ടും അവസരം യോഗ്യത 10 പത്താം ഗ്ലാസ് മുതൽ

Leave a Comment