മുദ്ര ലോൺ ഉറപ്പായും കിട്ടും ‘ഇത്പോലെ അപേക്ഷിക്കണം വിശദമായ വിവരം ഇവിടെ

how to apply mudra loan

കൊറോണ വന്നതോടെ നിരവധി പ്രവാസികളുടെയും മറ്റ് സാധാരണ ജീവനക്കാരുടെയും ജോലി നഷ്ടപെട്ടിരുന്നു. പലരും ബിസിനെസ്സ് മേഖലയിലേക്ക് …

Read more

ഗൂഗിൾ പേ ഇനി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ തരും

ഗൂഗിൾ പേ ഇനി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ തരും

നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ലോൺ കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ?? ഒരു അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ പൈസ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ആലോചിച്ച് …

Read more