റോഡ് സൈഡ് കൃഷി സ്ഥലം വില്പനക്ക് സെന്റിന് വെറും 10,000 രൂപ

Spread the love

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു കൃഷി സ്ഥലം  സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാര പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്.

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഉള്ള കിംനിംഗ്ഗർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് 2 ഏക്കർ 60 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽക്കാൻ ഉള്ളത്.മുഴുവനായി 3 ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ട് എങ്കിലും ആധാരപ്രകാരം ഉള്ള സ്ഥലമാണ് 2.60.

ഫാം നടത്താൻ അനുയോജ്യമായ ഈ സ്ഥലത്ത് പ്രകൃതിദത്ത ജല സ്രോതസ്സുകളും ഉണ്ട്. കാർഷിക ഭൂമി ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ , വീട് വെക്കാനും , കോഴി, കന്ന് കാലി വളർത്തൽ എന്നിവക്ക് ആവശ്യമായഫാം ,വെയർ ഹൗസ് , റിസോട്ട്  എന്നിവ തുടങ്ങിയാലും തോട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു വരുമാനങ്ങളും അധികമായി നേടാവുന്നതാണ്.

Also Read  അയൽവാസിയുടെ മരം വീടിന് ശല്യമായാൽ ചെയ്യേണ്ട നിയമ നടപടികൾ

ഭൂമിക്ക് പൊന്നിൻ വില നൽകേണ്ടി വരുന്ന ഈ സമയത്ത് റോഡിനു സമീപമായി സ്വന്തമാക്കാവുന്ന ഈ പ്ലോട്ടിന്റെ വില 25 ലക്ഷം രൂപയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ വിളവ് ലഭിക്കുന്ന ഈ റബ്ബർ തോട്ടം  സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Contact -ലൂക്കോസ് പി. കെ : 9567822905


Spread the love

1 thought on “റോഡ് സൈഡ് കൃഷി സ്ഥലം വില്പനക്ക് സെന്റിന് വെറും 10,000 രൂപ”

Leave a Comment