കുബൂസ് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാകുന്ന വിധം

Spread the love

കുബൂസ് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാകുന്ന വിധം : കുബൂസ് അറബി പിറ്റാ ബ്രെഡ് ആണ്, ഇത് പ്രധാനമായും ഗോതമ്പ് മാവ് അല്ലെങ്കിൽ മൈദ മാവും ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറബികൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ് കുബൂസ് . ഇത് അറബികൾക്ക് ഫൈബർ അടങ്ങിയ പ്രധാന ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു . വീഡിയോ കണാം 

  • ചെറുചൂടുവെള്ളം – 1 Cup (250 ml)
  • യീസ്റ്റ് – ½ Teaspoon
  • പഞ്ചസാര – 1 Tablespoon
  • മൈദ – 3¾ Cups (475 gm)
  • ഉപ്പ് – ½ Teaspoon
  • വെള്ളം – 2 Tablespoons
  • എണ്ണ – 2 Tablespoons
Also Read  ചില്ലി സോയ റെസിപി - കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കും

കുബൂസ് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാകുന്ന വിധം


Spread the love

Leave a Comment