വെറും 2000 രൂപയ്ക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന വെൻ്റിലേറ്റർ മെഷീൻ സ്വന്തമായി നിർമിച്ചു മലയാളി

mini ventilator Machine making in kerala

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 4000 കടന്നത് എല്ലാവരിലും കൂടുതൽ ഭീതി …

Read more