കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ 358 ജോലി ഒഴിവുകൾ | ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം

Spread the love

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന Chemical and fertilizers limited ൽ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ നല്ലൊരു ജോലി നേടാം.

ഇന്ന് നമ്മുക്ക് ചുറ്റും അഭ്യസ്ഥ വിദ്യരായ എത്രയോ പേർ ജോലിക്കായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു.അത്തരത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് യാതൊരു അപേക്ഷ ഫീസും ഇല്ലാതെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചു ജോലി ഒഴിവുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന്  പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് .

RCF ൽ ആണ് നിലവിൽ ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.വിവിധ മേഖലകളിലായി 358 ഒഴിവുകൾ ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ഒഴിവുകൾ,നിലവിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ എന്നിവ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

JOB DETILS 
Attendant operator chemical plant(AOCP)- 98
Laboraorary attendant chemical plant (LACP)- 07
Instrument mechanic chemical plant (IMCP)- 07
Maintanance mechanic chemical plant (MMCP)- 07
Electrician – 03
Boiler attendant- 04
Machinist – 01
Welder (gas and elecctric)- 01
Stenographer (English )- 40
Secretarial assistant – 50
Also Read  കൊച്ചി എയർപോർട്ട് ജോലി പ്ലസ് ടു യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
Horticultural assistant – 08
House keeper(hospital )- 08
Food production (general )- 01
Executive (human resource )- 16
Executive marketing trainee – 10
Executive finance and account trainee- 10
Accountant – 10
Recruitment executive (HR trainee – 08
Medical lab technician (pathology )- 02

ഇത്തരത്തിൽ 291 വേക്കൻസി കളും,ഇതിനുപുറമേ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡ്സിനു വേണ്ടിയുള്ള

  • Diploma chemical -19
  • Diploma mechanical-18
  • Diploma electrical -12
  • Diploma instrumentation -08
  • Diploma civil -03
  • Diploma computer -02
  • Diploma medical lab technician -05
Also Read  കേരള പോലീസിൽ ഡ്രൈവർ വിഞ്ജാപനം

എന്നിങ്ങനെ 67 വേക്കൻസി കളും നിലവിലുണ്ട്.

ഈ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രായപരിധി 18- 25 വയസ്സുവരെയാണ്.

Read More >> പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ജോലി നേടാം

ഓരോ പോസ്റ്റുകൾക്കും അതാത് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി RCF ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്??

പൂർണമായും മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ജോലി ലഭിക്കുക.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി-22-12-2020

യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് താഴെ ചേർക്കുന്നു.

Also Read  കേരള ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഒഴിവുകൾ

www.appreticiship.gov.in/

www.mhrdnats.gov.in

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് RCF ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായും ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക.


Spread the love

1 thought on “കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ 358 ജോലി ഒഴിവുകൾ | ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം”

Leave a Comment